Není pojištění jako pojištění

Pojištění je jednou z nejdůležitějších věcí v oblastni ochrany zdraví a majetku. Ať už jde o naše zdraví, nebo o náš majetek, v obu případech je dobré mít kvalitní pojištění. Nikdy nevíme, co se nám v životě přihodí a v takových situacích již bývá pozdě. Je důležité na pojištění myšlet včas. Zejména u životního pojištění, hraje roli zdravotní stav a náš věk, oba tyto parametry se velkou měrou podílí na výsledné ceně, proto čím dříve si kvalitní pojitění sjednáme, tím lépe pro nás.

U jakéhokoliv pojištění je nejdůležitější, zda je správně nastavené. Protože pokud je špatně nastavené a když se opavdu něco stane, tak Vás finančně neochrání, už s tím zpětně nic neuděláte.

Úrazové pojištění, jak napovídá jeho název, chrání Váš rodinný rozpočet před úrazy. Toto pojištění je základ jakékoliv pojistky a mělo by být nastaveno kvalitně. Jedná se např. o tato rizika: trvalé následky úrazu (vážný úraz), smrt úrazem, pracovní neschopnost následkem úrazu, pobyt v nemocnici následkem úrazu, denní odškodné za úraz, atd. Co se týče rizikového životního pojištění, tak to kromě úrazové složky umí zajistit i podobné tarify, které jsou ale způsobené nemocí (invalidita, závažná onemocněnší, pracovní neschopnost z důvodů nemoci, hospotalizace z důvodů nemoci, atd.). Pokud tedy do pojištění nechcete dávat peníze navíc do investic, je rizikové životní pojištění ideálním způsobem, jak zajistit sebe ale i celou rodinu.

Investiční životné pojištění je častým prouktem, který nabízejí pojišťovny a finanční poradci. Jedná se o životní pojištění, kde máte sjednaná zdravotní rizika (smrt, úraz, nemoc, atd.) a zároveň máte v pojištění sjednanou nějakou investiční část, která by Vám měla spořit. Zde je třeba zvážit a porovnat, zda se pro Vás takové pojištění hodí. Alternativou je například rizikové životní pojištění, které umí pojistit stejná zdravotní rizika ale je bez investic, které si může člověk udělat zvlášť, což často bývá výhodnější. Zde je třeba opravdu zvážit, zda je toto pojištění vhodné. Pokud ano, může být zajímavým nástrojem pro ochranu rodiny i tvorbu kapitálu. Výhodou je, že do tohoto produktu Vám může přispívat zaměstnavatel, a že si jeho investiční část můžete odepsat z daní.

Pojištění nemovitosti Vás může ochránit před živelnými katastrofami, typou povodní, požáru, údru blesku, atd. Vzhledem k tomu, že nemovitost bývá pro většinu z nás největší investicí v životě, je dobré si jí pojistit, přecijen nejde o malé peníze. Stejně tak jde pojistit i domácnost, tedy věci uvnitř nemovitosti. Mezi pojistnými produkty jsou celkem výrazné rozdíly, co se týče podmínek, takže se vyplatí být opatrný a vědět, co od dané pojistky očekáváte.

Automobil musíme mít pojištění všichni, jedná se o povinné ručení, které by za nás mělo hradit škodu, pokud způsobíme nějakou nehodu. Pokud si proti havárii, nebo i živlům chceme pojistit vlastní automobil, k tomu slouží havarijní pojištění. I v těchto případech umíme poradit, co se pro Vás bude hodit nejlépe a za jakých podmínek byste si pojištění měli uzavřít.

Pojištění odpovědnosti slouží k tomu, aby za nás pojišťovna hradila, pokud někomu dalším způsobíme nějakou škodu, jak na zdraví, tak na majetku, případně finanční. Můžeme se pojistit v občasnkém životě (tzv. pojistka na blbost), ale i v zaměstnání, kdybychom tam způsobili nějakou škodu (zaměstnavatel může podle zákona po zaměstnanci vymáhat až 4,5 násobek hrubé mzdy). Také se můžeme pojistit jako OSVČ nebo firma vůči podnikatelským rizikům.

Jak je vidět, pojištění je opravdu nepřeberné množství a každá pojistka nabízí trochu jiné podmínky a ceny. Je tedy velmi důležité zvážit, jaký pojistný produkt a u jaké pojišťovny vybrat. A s tím Vám můžeme pomoci.

Sjednejte si nezávaznou schůzku